programy kadrowo płacowe dla dużych firm


System okresowych ocen pracowniczych jest już zadomowiony w wielu firmach w Polsce, niemniej jednak niejednokrotnie nie działa prawidłowo. Równie wiele przedsiębiorstw nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego tak się dzieje? Brak wiedzy? Obawa? Złe doświadczenia? Warto zaznajomić się z niniejszą publikacją i wskutek niej odnaleźć inspirujące pomysły i rozwiązania, jakie pozwolą zmierzyć się z powyższymi wątpliwościami i pytaniami. Są sposoby, które pozwalają zapracować narzędzia do rzetelnej oceny pracowników także odniesienia się przy tym do tego, co prawdziwe, ważne i aktualne w działaniu firmy i ludzi, jacy ją tworzą. Poradnik został napisany w taki sposób, żeby przeprowadzić czytelnika przez w dobrym stanie proces planowania, tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu ocen pracowniczych w firmie. Każda faza koniecznych do podjęcia działań opatrzona została przykładami konkretnych rozwiązań, opisami również uwagami dotyczącymi praktycznej strony ich budowania i wdrażania. W publikacji można odnaleźć inspiracje przydatne również przy tworzeniu jakże i modyfikacji istniejących uprzednio rozwiązań w firmie. Lektura niniejszej publikacji artykułu daje czytelnikowi: - konkretne propozycje pozwalające na sprawne przygotowanie i przejście przez proces wdrożenia systemu ocen okresowych, - gotowe wzory i przykłady opisu kryteriów i skal ocen, - użyteczne uwagi wykorzystania wyników ocen na poziomie pracownika w który sposób i całej organizacji, - przykłady regulaminów i formularzy, - omówienie procesu wdrażania zmian, - konkretne wskazówki dotyczące sposobów zarządzania i administrowania systemem ocen w taki sposób, tak aby pomagał, a nie przeszkadzał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, - więcej niż tabel i rysunków pozwalających szybko zrozumieć omawiane zagadnienia.