darmowy program kadrowo płacowy

Od dnia stycznia zgodnie z ustawą z dnia grudnia o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców pracodawca zatrudniający przynajmniej.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

program do kadr i płac

KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego na rok!

outsourcing kadr i płac

Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorz

program kadrowy

Artykuł o urlopach pracowniczych, jako jedna z nielicznych, kompleksowo obrazu

program kadry

Podręczny zespół kodeksów z zakresu prawa pracy, na skutek któremu osoby,

program kadrowo płacowy

Celem opracowania jest kompleksowe reprezentacja tematyki tworzenia regulaminu z

outsourcing kadrowo płacowy

publikacja internetowa to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach do

kadry i płace po angielsku

Publikacja artykułu to rzeczowy poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty artykule to:Przykładowe umowySzczegółowe wyrażenie omowne poszczególnych elementów umowyWarianty zapisów w umowie i omówieniem ich skutkówOmówienie skutków finansowych danych rozwiązańNiniejszy poradnik odnosi się do rozwiązaniu praktycznych problemów na jakie natykają się osoby przygotowujące umowy zlecenia. Lektura koncentruje się na wyrażenie omowne szczegółowych problemów takich jak:Jak ukuwać zobowiązania zleceniobiorcy?Jak konstruować wynagrodzenia?Jak wzmocnić bezpieczeństwo zleceniodawcy w związku z obowiązywaniem stawki minimalnej?Jak skutecznie wypowiadać umowę?Jak wprowadzać kary umowne?Jakich zapisów nie wolno stosować w umowach zlecenia?Jak zapisywać rozwiązania drobiazgowe takie jakim sposobem – zakaz konkurencji, urlop, przenoszenie utensylia pracy?W prezentowanej publikacji znajdziesz odpowiedzi na szereg niezwykle konkretnych pytań taki jak:Jak traktować przedsiębiorcę, który nie realizuje danej (ocenianej) umowy w ramach swojej działalności gospodarczej?Jak używać warunki związane z płacą minimalną?Dlaczego warto w umowie regulować warunki przekazania zlecenia osobie trzeciej?Jak wypowiadać zapisy o mieszanym wynagrodzeniu (stałym i prowizyjnym)?Jak regulować okres realizacji usług?Jak wyrażać zapisy dotyczące wynagrodzenia w zależności od czasu trwania zlecenia?Kiedy umowa może uleć natychmiastowemu rozwiązaniu?W umowach zlecenia zleceniodawcy w wielu przypadkach stosują niewłaściwe zapisy, np. takie jakie są charakterystyczne dla stosunku pracy co może powodować istotne problemy podczas kontroli PIP. Mnogość błędów w umowach powiązane jest ze zbyt dużą niejasnością poszczególnych rozwiązań, niepełnym doregulowaniem części zobowiązań.Niniejsza lektura objaśnia na ogół powtarzające się błędy w umowach, takie jak:Zbyt duża ogólnikowość zapisów dotyczących zobowiązań zleceniobiorcy powodująca zagrożenie sporów pomiędzy stronami, w jaki sposób tak jak niekiedy podejrzenia ukrytego stosunku pracy;Nieodnoszenie się do kwestii powiązanych z zapewnieniem sprzętu, narzędzie niezbędnych do wykonania zlecenia;Brak zapisów wymaganych przez przepisy o stawce minimalnej, jak dodatkowo brak dalszych doprecyzowań połączonych z tymi przepisami;Nieprawidłowe określenie terminu płatności – bez uwzględnienia możliwości płatniczych jakkolwiek zarówno bez uwzględnienia wymogów z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt artykułów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących pozycja granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!